Deze werken omvatten de aanleg van nieuwe wegen met nutsvoorzieningen (waaronder riolering), parkeergelegenheid en groenvoorzieningen met onder andere een speelterrein.

Grenzend aan de Kerkstraat komt een parking voor een 16-tal auto’s. Zo ontstaan veertien betaalbare bouwpercelen.

Alle nutsvoorzieningen zijn al voorzien (riolering en nutsleidingen). Daarna volgde de fundering van de parkeerplaatsen. Na het zomerreces worden de funderingen afgewerkt en de borduren van de parking en parkeerstroken gelegd. In september (vermoedelijk) volgt dan de asfaltering en het plaatsen van betonblokken voor de parkeerplaatsen. Het einde van de werken is voorzien in oktober.

Karel Vanneckestraat wordt klaargestoomd voor betaalbare woningen

Aanpassingen van straten, voetpaden of fietspaden zorgen meestal voor hinder. Lokaal Bestuur Koksijde informeert je zo goed mogelijk over de planning. Het meest recente overzicht vind je op onze website via www.koksijde.be/wegenwerken