Het Agentschap Wegen en Verkeer, de lokale besturen van Veurne, Koksijde, De Panne en Aquaduin maken werk van de herinrichting van de Pannestraat/Veurnestraat (N35).

Van het kruispunt met de Koksijdeweg (N396) in De Panne tot net voorbij het kruispunt met de Polderweg in Veurne, wordt de gewestweg volledig opnieuw ingericht. Het doel? Het aanleggen van veilige (afgescheiden) fietspaden. Om de hinder in het zomerseizoen te beperken, wordt de N35 tussen Veurne en De Panne (tijdelijk) opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers moeten wel nog een omleiding volgen. Van begin juli tot 28 augustus is doorgaand verkeer mogelijk. Op 29 augustus start de derde fase. Dit zorgt ervoor dat de N8 (Ten Bogaerdelaan) tussen Koksijde en Veurne gedeeltelijk wordt ontlast.

Volg de meest recente situatie op via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer www.wegenenverkeer.be/N35

Heraanleg N35 (tussen Veurne en De Panne)