De veiligheidsmonitor is een vragenlijst over diverse veiligheidsthema’s. Enkele voorbeelden: onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. 400.000 personen werden (toevallig) geselecteerd en ontvangen een vragenlijst.

En misschien ben jij daar ook bij. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. Alvast bedankt voor jouw deelname.

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie over de uitwerking van het veiligheidsbeleid van Koksijde. Ontvang je een vragenlijst? Vul die dan zeker in, want jouw medewerking is belangrijk. Deelnemen is eenvoudig: online via internet of via een vragenlijst op papier. Jouw antwoorden blijven anoniem.

De vragenlijsten worden vanaf halfweg september verspreid. Wie via een statistische steekproef wordt geselecteerd, krijgt de enquête in de brievenbus. De resultaten worden in het eerste semester van 2022 verwacht.

Alvast bedankt voor je deelname!