De Kerkstraat in Koksijde-Dorp wordt heraangelegd. Ook de heraanleg van de Nieuwpoortsteenweg, tussen de Hazebeekstraat en de watertoren, start dit jaar.
 

Kerkstraat

De eerste fase, tussen huisnummer 56 en het rondpunt, van de werken in de Kerkstraat starten op 18 april. Doorgaand verkeer in de Kerkstraat en Galloperstraat (en omgekeerd) blijft mogelijk. Fase 1 duurt allicht tot aan het bouwverlof. 

Nieuwpoortsteenweg

De werken omvatten de aanleg van veilige fietspaden, parkeervoorzieningen waar nodig/mogelijk, groenvoorzieningen, voetpaden waar noodzakelijk, riolering, veilige bushaltes en nieuwe openbare ledverlichting. De werken gaan ook een stuk ruimer dan alleen de Nieuwpoortsteenweg: we voorzien ook deels de heraanleg van de Karthuizerstraat, met aanleg van riolering van de Nieuwpoortsteenweg tot huisnummer 22 en een persleiding tot huisnummers 40-42. Ook wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om in het Zouavenpad (tot huisnummer 2) en de Labeurhoek (tot huisnummer 3) enkele woningen aan te sluiten op het rioleringsnetwerk.