Elk voorjaar voert het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust onderhoudswerken uit op het strand.

Je hebt het zeker al gezien, bulldozers die af en aan rijden en zand dat vanuit zee wordt opgespoten. Duizenden tonnen zand worden dan verplaatst. Een operatie die noodzakelijk is om de veiligheid te garanderen en Koksijde te beschermen tegen zware stormvloeden.

Zand opspuiten maakt kust sterker

Ook al ontstaan regelmatig zandkliffen bij zware stormen, toch versterken die de stranden, de zee en de dijk. Dat wees onderzoek uit. Na een storm herstelt het strand deels spontaan in de daaropvolgende maanden. De opspuitingen dragen bij tot een natuurlijke versteviging van de duinen en zijn een beschermende buffer voor de zeedijken.

De kliffen zijn een natuurlijk fenomeen en vormen op zich geen probleem. Wanneer ze wel een risico betekenen voor strandgebruikers, worden die gebroken of genivelleerd. Ondanks het weggespoelde zand tonen de kliffen juist aan dat het strand de golven goed opvangt. De wind en het getij brengen een deel van het weggespoelde zand terug op het strand.

Groenonderhoud in het duingebied

Duinen zijn onze natuurlijke zeewering, we dragen er dus best zorg voor. Regelmatig verwijdert het agentschap zogenaamde exoten uit onze duingebieden. Dat zijn struiken die de natuurlijke begroeiing van duinen zoals biestarwegras en helmgras verhinderen. Door de niet-inheemse struiken te vervangen door streekeigen helmgras zorgen we voor een biologische rijkere en mooiere duin. Helmgras is dankzij zijn diepe wortels en snelle groei één van de beste zandvangers van het plantenrijk. De duingebieden worden op die manier nog steviger om ons te beschermen tegen zware stormvloeden.