Om die vraag te beantwoorden, moet je een onderscheid maken tussen bij ons overwinterende meeuwen en broedende meeuwen. Broedende meeuwen zijn een redelijk nieuw verschijnsel in Vlaanderen, terwijl je vroeger altijd wel overwinterende meeuwen langs onze kust zag.

Broedende meeuwen koloniseerden Vlaanderen pas vanaf de jaren 60. Het begon allemaal met wat solitaire broedgevallen van de zilvermeeuw.

Over het aantal overwinterende meeuwen langs onze kust zijn er minder gegevens. De eerste tellingen zijn verricht in 1989 en daarna zijn er nog enkele totaaltellingen gedaan, een enkele keer ook in de zomermaanden. In de winter werden altijd meer dan 10.000 individuen geteld en soms liep dat op tot meer dan 30.000. In de winter domineert de zilvermeeuw doorgaans het soortenspectrum, gevolgd door de kokmeeuw.

De kleine mantelmeeuw is in de winter nauwelijks nog aanwezig in ons land: zij overwinteren in Portugal, Spanje en het noorden van Afrika.

Onderzoekers stellen een trage, maar gestage toename vast van het aantal dakbroeders. Vooral zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen broeden op daken. Als nestplaats vormen de daken een goed alternatief: meeuwen kunnen er ongestoord nestelen en zijn er onbereikbaar voor landroofdieren zoals ratten of vossen. 

Geen meeuwen geen fastfood

Waar het moeilijk is om een afvalcontainer aan te bieden (Huishoudelijk restafval | Gemeente Koksijde),
raden we inwoners en verblijfstoeristen aan om hun afval naar de semi-ondergrondse containers te brengen:  Afvalgids verblijfstoeristen | Gemeente Koksijde

Wanneer begint het broedseizoen?

 • februari: in februari komen ze terug in het broedgebied
 • maart: vanaf maart zoeken ze naar een geschikte nestplaats
 • april/mei: eind april zijn de nesten klaar voor gebruik. Laatste dagen april, begin mei leggen ze 3 eieren
 • juni: in juni komen de eieren uit. Kuikens zijn heel luidruchtig. Volwassenen heel actief
 • juli: jongen krijgen eerste vlieglessen. Veel lawaai en volwassenen beschermen/vallen aan om kuikens te beschermen
 • eind zomer: oude en jonge vogels zwermen uit en de rust keert terug. Tot het volgend broedseizoen…

Wist je dat?

 • volwassen meeuwen, van drie jaar of ouder, meestal terugkeren naar de plek waar ze het jaar voordien met succes gebroed hebben
 • meeuwen die voor het eerst broeden een plaats in de buurt van hun eigen geboorteplaats zoeken
 • meeuwen broeden waar voedsel te vinden is

Onderzoekers stellen een trage, maar gestage toename vast van het aantal dakbroeders

Wat kan je ertegen doen?

voor februari-maart

 • vogelweringsnetten plaatsen om te voorkomen dat meeuwen nesten maken op je dak. Laat bij voorkeur een gespecialiseerd bedrijf deze werken uitvoeren zodat het gewenste resultaat bereikt wordt
 • dak laten overspannen met netconstructies of kabels. De netten hangen schuin om te verhinderen dat meeuwen ze als basis voor hun nest gebruiken
 • op hellende dakoppervlakken duivenpinnen schuin plaatsen tegen schouwen, dakranden of dakramen
 • oude nesten weghalen

februari-april

 • dak regelmatig reinigen om mogelijk nestmateriaal, zoals takjes, mos en bladeren te verwijderen
 • gebruik afschrikmiddelen zoals linten en nepuilen. Verplaats deze geregeld en gebruik nieuw materiaal

eind april-begin mei

 • dagelijks, je terras of dak betreden en nestmateriaal verwijderen of om duidelijk te maken dat dit geen rustige nestplaats is