Scouts Casa uit Oostduinkerke bloeit. Hun ledenaantal groeit enorm de laatste jaren en met een nieuw scoutslokaal in het vooruitschiet zal dat nog toenemen. Met 25 leiders en 208 kinderen zijn ze ondertussen. De jongste leden zijn zes jaar oud, de oudste zeventien. Tij-dingen sprak met Lukas Lecluyse en Tijs De Ceuleners, trotse (groeps)leiders van deze bende scoutsers.

Tij-dingen: Wat moeten de mensen verstaan onder scouts?

Lukas Lecluyse: "Voor ons staat bij scouting één iets centraal: zorgeloos plezier. We proberen een evenwicht te vinden tussen avontuurlijke spelen waar kinderen hun grenzen durven verleggen en groepsspelen, waarin ze leren hoe ze respectvol met elkaar omgaan. We proberen telkens innovatief en creatief uit de hoek te komen, maar wij houden ook vast aan tradities die ondertussen al tientallen jaren bestaan. Elke zaterdag bergen onze leden hun technologische snufjes op en snuiven ze net als ons de zilte buitenlucht op. De laatste jaren proberen we ook meer in te zetten op inclusie en respect: zo organiseerden we dit jaar onze paarsactiviteit (waar seksuele diversiteit centraal stond) en trokken we nu al tweemaal naar het Fedasil opvangcentrum in Koksijde. Zo proberen ook wij ons steentje bij te dragen aan een beter en meer inclusief Koksijde."

Een omschrijving van een goede scout bestaat niet echt. Voor iedereen betekent dat iets anders! (Lukas) 

Scouts Casa

T-d: Wanneer is iemand een goede scout? Het is een hele boterham om door te groeien.

Lukas: "Een omschrijving van een goede scout bestaat niet echt. Voor iedereen betekent dat iets anders. We vinden het belangrijk dat kinderen bij ons hun grenzen durven verleggen, eventjes weg uit hun comfortzone. Hoe ver ze hun grenzen durven verleggen, maakt niet echt uit. Zolang ze er maar voor open staan. Mijn medeleiders en ik denken nog vaak over onze tijd als lid in onze scouts: hoe spannend we het allemaal vonden, hoe nieuw alles was. Die herinneringen willen we onze leden ook bezorgen."

T-d: De Beachparty is terug van weggeweest? Kijk je er naar uit?

Tijs De Ceuleners: "Natuurlijk! De coronapandemie gooide flink wat roet in het eten. Er kruipt best wat werk in het organiseren van de fuif, iets wat we proberen te combineren met onze studies en met de dagelijkse werking van onze jeugdbeweging. Vaak zorgt dat ervoor dat we heel wat hooi op onze vork nemen. Dat is niet zo eenvoudig... Toch zijn we blij dat we dit jaar nu toch onze jubileumeditie organiseren. Al 35 jaar organiseert onze scouts de Beachparty! We zijn een vaste waarde op het strand."

T-d: Heb je nog een leuke anekdote over de beachparty?

Lukas: "Een verhaal dat ik van horen vertellen heb... (lacht) Blijkbaar moet er een editie geweest zijn dat de helft van de bar onder water stond. Of het nu kwam door springtij of door een hevige storm, ik weet het niet. Scouts zou geen scouts zijn mochten ze daar geen creatieve oplossing voor bedacht hebben zodat de fuif toch doorging. Broekspijpen oprollen en voortfuiven."

Lukas en Thijs

Lukas
Tijs
Lukas & Tijs
Tijs
Lukas

T-d: Jullie zijn heel afhankelijk van het weer. Ooit al overwogen om een tent te zetten?

Tijs: "Elk jaar denken we daar wel eens over. En inderdaad, onze fuif draaide al meerdere keren uit op een domper door het slechte weer. De weergoden zijn ons (zeker de laatste jaren) niet echt goed gezind. De realiteit is echter dat een tent te veel geld kost en dat je dan snel zou vergeten op welke prachtlocatie je staat te fuiven. We dachten ook al aan alternatieven: een erg grote shelter of doek. Geen rendabele oplossingen."

T-d: Kuisen jullie alles ’s nachts nog op?

Lukas: "Natuurlijk. Na de fuif zijn onze energietanks nog niet op! We spreken met de gemeente af dat er de volgende ochtend niks meer te zien is van onze fuif. Dat betekent dus de hele nacht doorwerken. De laatste editie (in 2019) hebben we ons ingepakt in vuilniszakken omdat het toen zo hevig regende. Het is een prijs die we graag betalen om een fuif te organiseren op zo'n idyllische locatie."

T-d: Is het veel werk om die fuif te laten plaatsvinden?

Lukas: "Heel veel. Er komt heel wat bij kijken. Los van klank, licht, dj's en podia, wil je natuurlijk ook dat er drank en eten is op je evenement. Zeker deze zomer vinden er heel wat meer evenementen plaats dan andere zomers, wat het extra moeilijk maakt om al die zaken geregeld te krijgen. Daarnaast wil je ook dat er volk komt naar je evenement, dus ook in de promotie kruipt heel wat werk. En dan zijn er nog sponsors en uurroosters. We zijn dan ook heel trots dat we dit allemaal voor elkaar krijgen."

T-d: Bekijken jullie de getijdentabel in Tij-dingen om te weten wanneer het eb of vloed is?

Lukas: "Zeker, maar we zijn niet meer zo afhankelijk van de getijden. Een bulldozer hoopt voor onze fuif het zand op aan de vloedlijn, zodat we niet meer onderlopen. Herinner je nog mijn anekdote? (lacht)"

Al 35 jaar organiseert onze scouts de Beachparty! We zijn een vaste waarde op het strand. (Tijs) 

T-d: Waarom raad je iedereen aan om te komen?

Lukas: "Eerst en vooral: de toegang is gratis, dus waarom zou je al niet langskomen? Daarnaast is het gewoon een vet idee om een hele nacht te dansen met je voeten in het zand. Onze uitstraling is misschien niet zoals die van andere fuiven - het moet ook altijd een beetje scoutesk blijven - maar het is wel de enige die plaatsvindt op het strand van de tofste badplaats van de kust, dus dat is al meer dan reden genoeg."

T-d: Persoonlijk, wie ben je en wat doe je in het dagelijkse leven? Wat is je cv op scoutsvlak?

Lukas: "Ik ben 23 jaar, student internationale grafische en digitale media. Binnenkort start ik met bij VRT NWS op de buitenlandredactie. Ik ben al 13 lid van de scouts, waarvan 4 jaar als leiding, dit jaar van de woudlopers, een nieuwe tak voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar."
Tijs: "Ik ben 22 jaar en masterstudent Handelwetenschappen. Ik ben al 16 jaar lid van onze scouts, waarvan 5 jaar als leiding. Dit jaar ben ik jojoleiding, voor kinderen van het eerste en het tweede middelbaar. Daarnaast ben ik ook al 3 jaar groepsleider van onze scouts. Volgend jaar neemt iemand de fakkel van mij over…"

T-d: Jullie krijgen binnenkort een nieuw scoutslokaal? Wat is de stand van zaken en waarom is dat zo belangrijk voor jullie?

Tijs: "Onze werkgroep Nieuw Lokaal had een overleg met de burgemeester en schepenen. Op dat overleg werd de architect voorgesteld die de wedstrijd gewonnen had. De bouw start normaal in 2023. We konden al enkele foto's van het ontwerp bekijken en die zijn veelbelovend. Ons huidige lokaal is te klein voor ons ledenaantal en het gebouw heeft ook zijn beste tijd gehad. We zijn een scouts en houden van avontuur, maar het moet nog altijd veilig en verantwoord blijven. Daarom zijn we blij dat we samen met de gemeente onze schouders kunnen zetten onder dit project."

Het ontwerp van het nieuwe Scoutslokaal is veelbelovend! (Tijs) 

Nieuw Scoutslokaal

De werkgroep Nieuw lokaal zat samen met het gemeentebestuur

T-d: Heb je nog een boodschap voor de lezer?

Lukas: "Kom af, spring binnen en drink eentje! We verwelkomen jullie graag op vrijdag 22 juli op onze 35ste editie.

Aftermovie Beachparty!