Er bestaan veel verschillende soorten wilde bijen. Op de site van natuurpunt vind je een volledig overzicht.

Wij geven deze soorten al mee.

Blauwe ertsbij

De Blauwe ertsbij is een kleine bij die vrij algemeen is, maar toch moeilijk te vinden is. Ze nestelt bij voorkeur op zonnige plaatsen in holle braamstengels.

Hoe herken je de Blauwe ertsbij?
Mannetjes en vrouwtjes van de Blauwe ertsbij zijn vrij klein (6-7 mm) en hebben een metaalblauw lichaam. Ze hebben witte vlekjes op de schouderknobbels en aan de basis van de schenen. Mannetjes hebben ook nog extra witte vlekken op het kopschild.

De Blauwe ertsbij nestelt graag op zonnige plaatsen in holle braamstengels

Gehoornde metselbij

De Gehoornde metselbij is een vrij algemene bijensoort die haar nest in allerlei holle ruimtes maakt. Je vindt ze dan ook veel in bijenhotels.

Hoe herken je de Gehoornde metselbij?
De kop en het borststuk van deze soort zijn donker/zwart behaard. De achterlijfsegmenten zijn rood/rossig behaard. Net als bij de mens wordt hun beharing lichter van kleur als ze verouderen. Naar het einde van de lente toe herken je ze dus minder gemakkelijk.

De vrouwtjes hebben typische hoorntjes en donkere/zwarte beharing op de voorkant van de. Ze zijn groter dan de mannetjes en hebben rosse haren op de buikzijde van het achterlijf (de zogenaamde buikschuier). De mannetjes hebben opvallend witte haren op de voorkant van hun kop. Ze zijn kleiner dan de vrouwtjes en hebben geen buikschuier en geen hoorntjes. De mannetjes hebben wel opvallend lange antennen, die een stuk langer zijn dan bij de vrouwtjes.

De Gehoornde metselbij vind je vaak in bijenhotels

Grijze zandbij

De Grijze zandbij vind je in heel Vlaanderen en is ook gemakkelijk te herkennen. Ze maakt haar nest in de grond en komt vaak voor in zanderige gebieden.

Hoe herken je de Grijze zandbij?
De vrouwtjes hebben een zwart, glimmend achterlijf en het borststuk is dicht behaard. De lange grijze haren vormen als het ware een pelsje. De mannetjes zijn vergelijkbaar, maar hebben minder beharing op het borststuk. Ze hebben een lange witte baard op de onderste helft van hun gezicht.

De Grijze zandbij maakt haar nest in de grond en komt vaak voor in zanderige gebieden

Vosje

Het Vosje behoort tot de groep van de zandbijen en graaft haar nest onder de grond. Liefst op plaatsen met een lage begroeiing. De soort is in België vrij algemeen.

Hoe herken je het Vosje?
Het vrouwtje is vrij groot (12-14 mm), heeft een dichte – vosbruine – beharing op borststuk en achterlijf. En een zwarte kop en poten. Door de plompe vorm en lange beharing verwarren mensen de vrouwtjes met hommels. De mannetjes zijn slanker en wat kleiner (10-12 mm), hebben minder dichte beharing en zijn duidelijk herkenbaar aan hun witte baard.

Het Vosje behoort tot de groep van de zandbijen en graaft haar nest onder de grond

Zwart-rosse zandbij

Bijen houden van warmte en droogte en daarom zijn ze geen typische bewoners van bossen. Toch kom je ook in bossen een aantal bijen tegen. Eén daarvan is de Zwart-rosse zandbij.

Hoe herken je een Zwart-rosse zandbij?
De vrouwtjes doen wat aan hommels denken: ze zijn vrij groot en sterk behaard. Ze zijn grotendeels zwart behaard, maar bovenop hun borststuk en aan de achterpoten hebben ze bruinrode haartjes. Het mannetje is veel slanker en lichter behaard dan het vrouwtje.

De Zwart-rosse zandbij leeft in bossen