Na meer dan 32 jaar neemt schepen Guido Decorte op 1 januari 2023 afscheid van de politiek. Een afscheid in schoonheid, want in die drie decennia heeft hij veel verwezenlijkt. Ook in de nadagen van zijn politieke carrière zette hij heel wat op het juiste spoor. Eén van de belangrijkste items is het masterplan van de luchtmachtbasis. Een project waarmee hij al meer dan tien jaar bezig is. Tij-dingen maakte samen met Guido de balans op.

Tij-dingen: 31 december is je laatste dag als schepen. Hoe blik je terug op de voorbije vier jaar?

Guido Decorte: "Heel positief. Ik kreeg de kans om samen met het schepencollege en het personeel van de gemeente heel wat op de rails te zetten. Belangrijke sporen die onze toekomst bepalen. Ik denk bv. aan het beleidsplan ruimte, dat is een herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Dat is de ruggengraat van hoe we onze gemeente invullen op het vlak van groen, mobiliteit en bebouwing. Het plan is opgestart, maar zal door de procedures die nog volgen, pas af zijn in de volgende legislatuur. De fundering is er al. Samen met de beleidsploeg boekten we ook vooruitgang op het vlak van milieu: het burgemeestersconvenant (een unieke decentrale aanpak van de Europese Unie, die gelooft dat zij niet alles centraal kan decreteren en dat lokale acties heel belangrijk zijn om de Europese klimaatdoelstellingen mee concreet te realiseren, red.), het klimaatplan en nu − heel recent − de aanstelling van een klimaatregisseur. We hebben ons geëngageerd om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40 procent te verminderen. Het principe van de afvalstraten gaat in aanbesteding en ook met ons fietsbeleid zetten we een grote stap vooruit. Het fietsstratennetwerk is daar het perfecte voorbeeld van."

Ik hoef niet op de eerste rij te staan, geef mij een dossier en dan bijt ik mij erin vast

T-d: Waar ben je zelf het meest trots op?

Guido: "Goh, dat is een moeilijke vraag. Ik ben content als ik dossiers vooruit kan helpen. Dat geeft mij echt voldoening. Ik hoef niet op de eerste rij te staan, geef mij een dossier en dan bijt ik mij erin vast. Dat is ook wat de inwoners verwachten."

T-d: Wat zijn de grootste uitdagingen voor onze gemeente de komende jaren?

Guido: "Gemeenten krijgen steeds meer opdrachten van de Vlaamse overheid zonder dat daar voldoende middelen tegenover staan. Onvermijdelijk moet Koksijde dan keuzes maken. Wat doen we wel nog en wat niet? Een tweede uitdaging is het beleidsplan ruimte waarover ik het al had. Dat zal de kwaliteit van Koksijde sterk beïnvloeden, met vooral meer groene ruimte. Iets dat we nu nog missen, vooral in Koksijde-Bad. Mobiliteit is nog zo'n uitdaging, samen met het parkeerbeleid. Hoe gaan we om met het stijgend aantal auto's? Tweedeverblijvers stimuleren om hun auto te laten staan en zich in Koksijde met de fiets te verplaatsen. In onze gemeente kan dat perfect. En ten slotte ook nog betaalbaar wonen." Dankzij het masterplan van de luchtmachtbasis komen er in de toekomst 245 betaalbare woningen bij. Jammer dat het zo lang duurt."

T-d: Heb je ergens spijt van? Zou je iets anders hebben gedaan mocht je terug kunnen reizen in de tijd?

Guido: "Gedane zaken nemen geen keer. Je moet leren uit je fouten en de volgende keer beter doen. Spijt hebben, heeft geen zin, je moet er iets mee doen. Yves Leterme (Guido was negen jaar privésecretaris van de ex-premier, red.) zei altijd: We zijn samen gevallen en we zullen samen opstaan."

T-d: Je was negen jaar gedeputeerde van West-Vlaanderen? Ook toen stond Koksijde hoog op je agenda?

Guido: "Ja, de start van het masterplan dateert al van meer dan tien jaar geleden. Het dossier van de luchtmachtbasis maakte deel uit van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Een bevoegdheid van Vlaanderen dus. Ik heb toen onderhandeld met Vlaanderen om dat over te hevelen naar het provinciaal niveau. We hadden daar de knowhow voor, ook naar inspraak toe. Ik wist ook vanuit Koksijde hoe het in elkaar zat. Weet je wat het meest deugd doet? Koksijde is geen kleinstedelijk gebied en daardoor kwamen we niet in aanmerking voor woninguitbreiding. Via het ruimtelijk structuurplan zijn we er toch in geslaagd om 245 extra woningen te voorzien in het masterplan, specifiek voor betaalbaar wonen. Die komen niet op de luchtmachtbasis zelf, maar aan de rand, rond de kerk van Koksijde-Dorp."

T-d: Je werkte hard voor het project De Nieuwe Basis. Wat was jouw rol?

Guido: "Zorgen dat het vooruitging. (glimlacht) Als gedeputeerde kreeg ik een coördinerende rol. De nodige contacten leggen ook. Als gedeputeerde had ik natuurlijk een hart voor Koksijde, ik woon hier al sinds 1982. Ik ben de provincie erg dankbaar voor de tijd en energie die ze al in het project staken. Daarvoor als gemeente een studiebureau aanstellen, is onbetaalbaar."

T-d: Zijn er nieuwe ontwikkelingen?

Guido: "Achter de schermen zijn de schatters aan het werk. Zowel vanuit de federale overheid als vanuit de gemeente. De gronden worden verkocht aan de gemeente en daarvoor moet een prijs worden bepaald. Deze maand, van 12 tot 16 december, vindt een projectweek plaats waarin experten zich buigen over de plannen. Op 19 december sturen we een persbericht uit met meer info. Tegen maart moet het ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vastliggen. Daarna volgt een openbaar onderzoek en tegen volgende zomer zou dat plan worden gefinaliseerd. Het masterplan zit goed in elkaar met een mooi evenwicht tussen bedrijvigheid, landbouw, natuur, wonen, recreatie en het vlieggebeuren."

Het masterplan rond 'De Nieuwe Basis' zit goed in elkaar met een mooi evenwicht tussen bedrijvigheid, landbouw, natuur, wonen, recreatie en het vlieggebeuren.

Schepen Guido Decorte

T-d: Wanneer is dit project voor jou geslaagd?

Guido: "Als het plan definitief goedgekeurd is en alles financieel rond geraakt. Hopelijk wordt het project dan snel uitgevoerd, want het masterplan is een absolute meerwaarde."

T-d: Je gaat op politiek pensioen. Wat brengt de toekomst?

Guido: "Ik ben jaren met politiek bezig geweest, maar ik heb wel veel interesses. Ik hou van cultuur, tentoonstellingen, fietsen, wandelen en natuurlijk mijn kleinkinderen. Ik zal geen tijd over hebben. (lacht). Ik ben ook nog ondervoorzitter van de raad van bestuur van het KEI (Koningin Elisabeth Instituut), daar stop ik ook graag veel tijd in. Nog ergens voorzitter worden? Nee, daar pas ik voor."

T-d: Hoe hoop je dat de Koksijdenaar jou zal herinneren?

Guido: "Als een ploegspeler. Ik heb altijd geprobeerd om mensen te verbinden en nam altijd initiatieven in het belang van de Koksijdenaars. Ben ik daarin geslaagd? Ik denk van wel en ik hoop dat onze inwoners dat ook vinden."