Het is ondertussen al van mei 2019 geleden dat potvis Valentijn werd opgegraven. Sindsdien is de potvis in goede handen bij Prof. dr. Pieter Corneille en zijn team van de Universiteit Gent, faculteit diergeneeskunde - vakgroep Morfologie.

De resten van het zeventien meter lange zeezoogdier werden tijdens de opgravingen ter plekke versneden op de site van Ten Bogaerde. De laatste restjes weke delen die nog aan de botten hingen, werden in Merelbeke verwijderd.

In een tweede fase genoot Valentijn van een zonnebad dat ervoor zorgde dat zijn botten bleekten. In september 2019 werden die botten uit de vloeistoftanks gehaald en grondig gereinigd. Een tiental maanden lagen ze te drogen. Tijdens deze fase werden de resten verder onderzocht, en werd ook schimmel- en vetbloei aangepakt.

De voorbije zomer ging de laatste fase van start: de ontvetting van de botten. Als deze stap is afgerond, begint het échte puzzelwerk.