Objecten beschrijven, registreren, fotograferen, schoonmaken, restaureren, verpakken en verhuizen. Een museumcollectie is nooit af. De komende maanden leer je hoe het museumteam hierbij te werk gaat.

Deze maand beginnen we bij het begin: hoe komt een collectie tot stand?

Een investering van meer dan 55 jaar

Het NAVIGO-museum opende de deuren in 1974, maar de opbouw van de collectie begon al ruim tien jaar eerder (1963). Het museum kreeg schenkingen van vissers en uit oude scheepstimmerwerven. En het toenmalige gemeentebestuur van Oostduinkerke investeerde in schilders die zich lieten inspireren door de zee. Vijftig jaar later blijft veel van deze werkwijze overeind.  

Het NAVIGO-museum breidt de verzameling uit door te zoeken naar collectiestukken, maar ook schenkingen blijven nodig om die aan te vullen en te verrijken. Ondertussen verzamelde het museum zo al 5.337 (geregistreerde) objecten en dat aantal stijgt nog altijd. Natuurlijk wordt niet alles aanvaard. Het museumteam gebruikt een aantal selectiecriteria om te bepalen wat (niet) in aanmerking komt. Gaat het bv. om een object dat nog ontbreekt in de collectie? Of verschaft het nieuwe inzichten over de visserij(cultuur)? Dit zijn een paar van de vragen die worden onderzocht.

Heb jij zelf schatten liggen op zolder?

Voorwerpen waarvan je denkt dat ze een plek verdienen in de NAVIGO-collectie? Laat het weten en wie weet bewonderen de bezoekers jouw schenking later in het museum. Hoe kun jij hierbij helpen? Vul eerst een online schenkingsformulier in op www.navigomuseum.be/schenkjeschat - graag met een foto én informatie over het voorwerp. De collectiebeheerder overloopt dat formulier en neemt daarna contact met je op. En… zo krijgt jouw visserijschat een tweede leven in het museum.

Ook schatten op zolder? Lees er alles over!