Eind mei vierden we de spectaculaire mijlpaal van Jan Sercu.

Het gemeentebestuur ging langs met een bruisende fles champagne en cadeautjes. De harmonie speelde muziek om het eeuwfeest van Jan op te luisteren.

Proost op honderd jaren vol avontuur, Jan!

100-jarige Jan Sercu