Senioren zijn een grote en belangrijke groep in onze samenleving. Zeker in Koksiide: de gemeente met de oudste bevolking van het land. 60-plussers verdienen respect, waardigheid, betrokkenheid en verbondenheid

Ouderen laten participeren in alle takken van het maatschappelijk leven (en dit in hun eigen tempo en volgens hun eigen interesses) dat is de drijfveer van de Seniorenadviesraad. Tij-dingen sprak met Wilfried Heyvaert, voorzitter van deze vereniging.

Tij-dingen: Wat is het doel van jullie vereniging?
Wilfried Heyvaert:
“De SAR is in de eerste plaats een gemeentelijke adviesraad. Een contactorgaan dat adviezen geeft aan het college van burgemeester en schepenen en het Sociaal Huis. Het is de spreekbuis van alle Koksijdse senioren en seniorenverenigingen.”

T-d: Wat mogen onze lezers zich voorstellen bij julie werking?
Wilfried:
“We focussen ons op de specifieke noden en problemen van senioren. Het is een totaalpakket van organiseren en adviseren. Zo organiseren wij dansnamiddagen, lezingen en cursussen. Daarnaast adviseren wij het bestuur over problemen en noden die senioren ondervinden. Dit kan gaan van de realisatie van een zitbankenroute, mobiliteit, huisvesting en levenslang leren tot actuele problemen zoals eenzaamheid en verborgen armoede.”

De senioren werden, samen met de jeugd, zowat vergeten door de Nationale Veiligheidsraad. Gelukkig was dit niet het geval op lokaal niveau, zodat onze ouderen de crisis goed hebben doorstaan.

T-d: Hoe zijn julie georganiseerd?
Wilfried:
“In de SAR zetelen 25 sociaal geëngageerde senioren, die behoren tot erkende
seniorenverenigingen, geïnteresseerden en deskundigen inzake seniorenbeleid, politieke afgevaardigden en vertegenwoordigers van de woonzorgcentra en assistentiewoningen. Ook de schepen voor Seniorenbeleid en de seniorenconsulent behoren tot de seniorenadviesraad. Zij vormen de algemene vergadering, het beslissingsorgaan van de SAR. Het dagelijks bestuur stippelt het beleid uit, maakt de agenda op en volgt de beslissingen op.”

T-d: Jullie dragen “levenslang leren” hoog in het vaandel?
Wilfried:
“Steeds meer 60-plussers gaan de digitale toer op. De SAR, in samenwerking met het Sociaal Huis en Cervo-Go, organiseert cursussen informatica voor senioren. De belangstelling voor dit lessenpakket is zeer groot. Volgend schooljaar organiseren we de digitale cursus Alles voor in je kot, waarin we inspelen op de noden voor senioren om in contact te blijven met de buitenwereld bij een eventuele nieuwe lockdown.

In Koksijde wonen heel wat anderstaligen. Met een basiscursus Nederlands geven we deze groep de kans om zich gemakkelijker te integreren. Sinds een tweetal jaren worden ook lessen Spaans georganiseerd, dit op vraag van de senioren zelf. Met succes. Volgend schooljaar zijn er al drie klassen. De lessen starten opnieuw in september."

T-d: Wat zijn julie toekomstplannen?
Wilfried:
“Op dit ogenblik zijn wij vooral geëngageerd in de problematiek rond vereenzaming en armoede. Ook het aspect van de basismobiliteit voor senioren blijven wij opvolgen. Het coronavirus heeft ons leven compleet overhoop gegooid. De senioren werden, samen met de jeugd, zowat vergeten door de Nationale Veiligheidsraad. Gelukkig was dit niet het geval op lokaal niveau, zodat onze ouderen de crisis goed hebben doorstaan. Er zijn heel wat lessen te trekken uit deze periode en dit zal gebeuren in samenwerking met andere instanties.”

Inwoners die meer informatie wensen over de werking van de seniorenadviesraad, of ideeën of voorstellen hebben, nemen best contact op met seniorenconsulent Katleen Calcoen (katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be – 058 53 43 42).

Meer info: www.koksijde.be/seniorenadviesraad