Ook de Kerkstraat, Wulpense Dijk, de voetpaden in Oostduinkerke-Bad en het fietspad langs de Nieuwpoortsteenweg nemen we onder handen.

De Japans Paviljoenlaan, Artanpad, A. Fastenaekelslaan (tussen Japans Paviljoenlaan en Bichottestraat), Bichottestraat en Casimirstraat worden gepimpt. De aannemer start met de effectieve riolerings- en wegeniswerken in september. Het specifieke karakter met de dubbele rij linden blijft behouden. Om de bomen te beschermen zal parkeren niet meer mogelijk zijn.

Bij de heraanleg van de bovenbouw is er oog voor bestaande en nieuwe groenvoorzieningen. Koksijde legt (waar mogelijk) aparte voetpaden aan en er komen geordende parkeerplaatsen in betongrastegels.

De smalle straatjes (zoals de Casimirstraat en het Artanpad) worden aangelegd in klinkers, tegels, natuurstenen of betonstraatstenen. Er komen fietssuggestiestroken (Japans Paviljoenlaan) om een veilige schoolomgeving te garanderen. De nutsmaatschappijen vernieuwen voorafgaand de leidingen en kabels. Ook komt er nieuwe openbare ledverlichting. De werken zijn gegund op 1,2 miljoen euro. 

Nieuwe voetpaden in Oostduinkerke-Bad

De doortocht in Oostduinkerke wordt verfraaid. In het voorjaar werd fase noord afgerond: de zone tussen het kruispunt Leopold II-laan/Astridplein en de Barkenstraat. Idem voor de heraanleg van de voetpaden in de Leopold II-laan (verkeerslichten tot aan Fabiolaplein). De aansluitend geplande werken (fase zuid) starten half september. Zo garandeert Koksijde een vlotte doortocht tijdens de zomervakantie. Als het weer meezit, zijn de funderingen (fase zuid) klaar tegen de kerstvakantie (2023-2024) waardoor de handelszaken bereikbaar blijven. De bestrating (en nieuw asfalt in de ganse doortocht) volgt in 2024 (voorjaar).

Tip: De handelszaken blijven vlot bereikbaar. Steun onze handelaars en koop lokaal

Veilige fietspaden langs Nieuwpoortsteenweg

De aannemer is gestart met de werken. Tijdens de uitvoering van fase I (duurt tot de zomer), tussen Hazebeek- en Hof Ter Hillestraat, is geen doorgaand verkeer toegelaten en is er een omleiding voorzien. Er komen veilige fietspaden, groenvoorzieningen, nieuwe voetpaden (bebouwde kom), veilige bushaltes en openbare ledverlichting (bebouwde kom). Ook de Karthuizerstraat wordt deels heraangelegd.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: "We leggen extra veilige fietspaden aan langs de Nieuwpoortsteenweg, als verlengstuk van de fietspaden in de Robert Vandammestraat, Koksijdesteenweg, enz. Zo zal de Polderstraat ook verder kunnen ontlast worden en de Nieuwpoortsteenweg als gewestweg de verbindingsfunctie volop op een veilige manier kunnen vervullen. Ook Aquaduin zal de omgeving van de watertoren opfrissen en er zal ook een mooi project gerealiseerd worden om de watertoren zelf toegankelijk te maken als uitkijkpunt."

Kerkstraat: laatste rechte lijn ingezet

Bij deze herinrichting trekt Koksijde volop de kaart van de fiets: er komen aparte fietspaden. De fietspaden worden aangelegd in asfalt in plaats van kleinschalig materiaal (klinker). Waar minder plaats is, zoals aansluitend met de Noordstraat, komen er fietssuggestiestroken. Ook alle voetpaden worden vernieuwd en aan de kant van het Sint-Pieterskerkhof komt er een parkeerstrook, afgewisseld met bomen.

Ter hoogte van de zaal ‘t Oud Schooltje investeert Koksijde in materiaal om het plein voor de Sint-Pieterskerk visueel te laten doorlopen over de rijweg. Het rondpunt ter hoogte van de Galloperstraat verdwijnt, in plaats daarvan komt een overzichtelijke inrichting - ook al in functie van de zwakke weggebruiker.

Dijk Wulpen: groener, gescheiden rioleringsstelsel en nieuw fietspad

De voorbereidingen voor de aanleg van de nutsleidingen zijn klaar en de aannemer startte met de riolering- en wegeniswerken langs de dijk zelf. Die werken worden in één fase uitgevoerd. Tegelijkertijd wordt het kruispunt Dijk-Nieuwpoortkeiweg vernieuwd (tot aan de zomer). 

Deze voormalige gewestweg, enkele jaren geleden overgedragen aan de gemeente, is bijna volledig verhard en dus grijpt Koksijde de kans om te ontharden en te vergroenen. De rijweg wordt versmald en voorzien van een veilig, afgescheiden fietspad. Er komen ook riolen. Studiebureau Cnockaert maakte de plannen op. De werken zijn gegund op 3 miljoen euro. Het fietspad wordt deels gefinancierd met subsidies uit het Kopenhagenplan. Het project krijgt steun van de Vlaamse overheid en de Europese Unie.