Vorig jaar sloeg de Koksijdse jeugdraad een nieuwe weg in. En een nieuwe weg betekent ook een nieuwe voorzitter. Tij-dingen ging langs bij Jasper Vandewalle, sinds kort de trotse trekker van een vat jong geweld. 

De jeugdraad ligt wakker van alles wat leeft onder kinderen, jongeren en jeugdwerk. Bovendien geeft ze ideeën en voorstellen door aan het gemeentebestuur.  

Tij-dingen: Jasper, vertel eens kort wie je bent.

Jasper Vandewalle: "Ik ben 29 jaar, afkomstig uit Beauvoorde en woon nu twee jaar in Koksijde-Dorp samen met mijn vriendin Sophie Dupon en onze bruine labrador Boris. Ik studeerde Mechanische Vormgevingstechnieken in het VTI van Veurne en nam die technische bagage mee naar een commerciële bachelor Bedrijfsmanagement met afstudeerrichting Automotive Management. Ik werk als Sales Advisor bij Van Mossel–Vereenooghe, verdeler Mercedes-Benz. Toen ik nog in Veurne woonde, was ik van 2018 tot 2020 raadslid voor de burgerbeweging Inspraak. Daar kreeg ik de smaak te pakken. Nu zet ik deze gedachte verder binnen het team van Koksijde Vooruit."

Jasper Vandewalle

Jasper Vandewalle

Het is die verbindingsrol die mij overtuigde om de rol van voorzitter op te nemen.

T-d: Hoe ben je in de jeugdraad gerold?

Jasper: "Van jongs af aan kreeg ik van thuis mee dat als je iets wil realiseren, je er 100 procent voor moet gaan. Zo zie ik het ook als lid van de jeugdraad: willen we in onze gemeente iets bereiken als jongere dan moeten we met realistische voorstellen voor de dag komen. Het is die verbindingsrol die mij overtuigde om de rol van voorzitter op te nemen."

T-d: Je koos direct voor een mandaat als voorzitter. Waarom?

Jasper: "Een voorzitter kiezen, is niet gemakkelijk. Met de kerngroep keken we wie hiervoor in aanmerking kwam. Vanuit die optiek kon iedereen met ambitie als voorzitter toelichten waarom. Gedrevenheid, engagement en passie waren de sleutelwoorden die de doorslag gaven. Na overleg kwam de eer mij toe. Ik beschouw het ook als een echte eer om de spreekbuis te mogen zijn van de jeugdraad. Laat het duidelijk zijn, het is een team die de inhoud van deze raad bepaalt, als voorzitter is het belangrijk dat ik de vooropgestelde doelstellingen en afspraken bewaak en de communicatie met het gemeentebestuur verzeker."

T-d: Wat wil je eerst realiseren als voorzitter?

Jasper: "Onze groep versterken! Geëngageerde jongeren vinden die zich willen inzetten om met goed onderbouwde argumenten en een goed jeugdbeleidsplan samen te werken met het gemeentebestuur. Daarnaast ook zo dicht mogelijk bij alle leeftijdsgroepen staan, een luisterend oor bieden en een klankbord zijn, maar bovenal een open jeugdraad creëren waar de ideeën ontstaan vanuit de basis: de jongere zelf. Burgerparticipatie ten top. Iedereen is welkom: een eenvoudige boodschap met zéér veel betekenis."

Iedereen is welkom: een eenvoudige boodschap met zéér veel betekenis.

Jeugdraad

De Koksijdse jeugdraad. 

T-d: Heb je een droom voor de Koksijdse jongeren?

Jasper: "Dat elke jongere na zijn of haar studies terugkeert naar onze kustgemeente en meebouwt aan een dynamische leefomgeving. Zo verleggen we een steen voor de volgende generatie en ziet de toekomst er schitterend uit voor Koksijde. Met ons team binnen de jeugdraad zijn we klaar om die uitdaging aan te gaan. Dus, beste jongere, sluit je bij ons aan. Denk mee, inspireer ons, want we krijgen de kans onze leefwereld te verbreden, grijp ze met beide handen."

T-d: Wat is je favoriete plek in onze gemeente?

Jasper: " Er zijn er verschillende, maar je kan mij vooral vinden in de Doornpanne en aan het strand van Sint-André samen met mijn bruine Labrador Boris. Letterlijk de plek waardoor ik verliefd geworden ben op Koksijde. Wat een prachtig natuurgebied! Zet er ook maar een terrasje aan zee met een lekker drankje bij."

Bovenal kijken we uit naar de voorstellen van onze Koksijdse jongeren zelf.

T-d: Wat mogen jongeren verwachten van de jeugdraad?

Jasper: "Een toffe bende die graag met een nieuw elan kleur geeft aan de jeugdraad. We willen in de toekomst verschillende events organiseren waarbij we heel wat thema’s aankaarten, bijvoorbeeld rond geaardheid en mentaal welzijn, maar ook activiteiten waarbij we de verschillende jeugdverenigingen betrekken. Dat moet leiden tot een kruisbestuiving van ideeën waar we samenkomsten opzetten met het bedrijfsleven om af te toetsen hoe zij de toekomst voor de jongeren hier zien of welke noden en mogelijkheden hier zijn. Bovenal kijken we uit naar de voorstellen van onze Koksijdse jongeren zelf. We worden geen eventbureau, maar willen zaken organiseren om jongeren te inspireren."

T-d: Welke thema's komen aan bod?

Jasper: " De zee en haar habitat, mentaal welzijn, het verenigingsleven, werk en de bedrijven in de regio. Ook rond politiek willen we werken: waarom jouw stem laten horen als jongere belangrijk is voor de toekomst. Wat nog? Een inclusieve maatschappij: waar staan we voor, hoe open zijn we voor de anders andere?"

Interesse?

Iedereen is welkom. Het engagement om er iets moois van te maken, is het belangrijkst. Stuur gerust een e-mail naar jeugddienst@koksijde.be of contacteer Jasper via sociale media.