Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie West-Vlaanderen. 

Het vaststellingsdossier, met een overzicht van het bouwkundig erfgoed dat voorligt tijdens het openbaar onderzoek, vind je op deze webpagina’s:

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 1 april tot 30 mei 2023 aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

Dat kan op drie manieren:

  • Met een brief aan het Agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum
  • Afgifte op het kantoor van het agentschap Onroerend Erfgoed in Brugge (Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 92, 8200 Brugge)
    Opgelet: maak eerst een afspraak: 050 24 81 50 of west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be
  • Via (bij voorkeur) het digitaal formulier