De raad verleende eenparig goedkeuring voor de lastenvoorwaarden en gunningswijze van deze overheidsopdracht.

De raming van de algemene bouwwerkzaamheden bedraagt 438.813 euro (incl. btw). De binnenkant van de kapel wordt zoveel mogelijk bewaard, maar er staan wel elektriciteits- en schilderwerken gepland. Ook komt er een nieuwe onthaalruimte. Ten slotte wordt er ook werk gemaakt van een betere verlichting. Kapel Rozenkrans wordt vooral gebruikt voor socioculturele activiteiten.

Maquette Rozenkrans