Tij-dingen selecteerde een paar liefdesgedichten voor jou.

Als inspiratie. 

Hieronder vind je drie gedichten die je kunt voorlezen, voordragen of beluisteren.

Of misschien helpen ze om je eigen gedicht te schrijven?

Sterk

Ik dacht dat het niet kon:

dat iets wat je niet ziet

je alle dagen draagt

en sterker maakt.

Alsof je spieren krijgt

van liefde.

En kijk, het klopt:

het hart van oma

slaat nog altijd over

als ze opa ziet.

Maar nu hij oud is en te bed,

misschien nog net de hemel haalt,

loopt oma sinds een poosje

krommer en vraagt ze vaker

om mijn arm.

Zonder hem krijgt

ze het huis niet warm

en zelfs de hond

zakt zuchtend naast de luie stoel.
Dus is het waar

dat liefde

spieren geeft

en op den duur

ook vuur.

Bart Moeyaert

Zie je ik hou van je

Zie je ik hou van je,
ik vin je zo lief en zo licht -
je ogen zijn zo vol licht,
ik hou van je, ik hou van je.

En je neus en je mond en je haar
en je ogen en je hals waar
je kraagje zit en je oor
met je haar er voor.

Zie je ik wou graag zijn
jou, maar het kan niet zijn,
het licht is om je, je bent
nu toch wat je eenmaal bent.

O ja, ik hou van je,
ik hou zo vrees'lijk van je,
ik wou het helemaal zeggen -
Maar ik kan het toch niet zeggen.

Herman Gorter (1864-1927)

Mijn lief, mijn lief, mijn lief

‘Mijn lief, mijn lief, mijn lief.' Zo sprak mijn lief mij toe,

dewijl mijn lippen op haar lieve lipjes weidden.

De woordjes alle drie, wel klaar en wel bescheiden,

vloeiden mijn oren in, en roerden ('k weet niet hoe)

al mijn gedachten om, staag malend, nimmer moe;

die 't oor mistrouwden en de woordjes wederleiden.

Dies ik mijn vrouwe bad mij klaarder te verbreiden

haar onverwachte reên; en zij verhaald' het doe.

O rijkdom van mijn hart, dat overliep van vreugden!

Bedoven viel mijn ziel in haar vol hart van deugden.

Maar toen de morgenstar nam voor den dag haar wijk

is, met de klare zon, de waarheid droef verrezen.

Hemelse goôn, hoe komt de schijn zo na aan 't wezen,

het leven droom, en droom het leven zo gelijk?

P.C. Hooft (1581–1647)