Het Genootschap van de Zalige Idesbald vertolkt een prominente rol in de organisatie van de bedevaart naar het kapelletje van Baaldjes Kruus en de Openluchtmis.

Om de zes jaar organiseert het Genootschap statutaire verkiezingen. Na twaalf jaar geeft Ferdinand Vanfraechem de fakkel door aan deken-voorzitter Jean-Marie D’haenen. Ferdinand blijft wel op post als adjunct-deken. Secretaris Ronny Calcoen en penningmeester Werner Mallengier vervolledigen het dagelijks bestuur.

Duinenabdij
Onder impuls van toenmalig schepen Jean-Pierre Castelein werd (in 1995) het Genootschap van de Zalige Idesbaldus officieel opgericht. Hun doel? De instandhouding en bevordering van de verering van de Zalige Idesbald en de Mariadevotie in de traditie van de monniken van de voormalige Duinenabdij.