Net als vorige maand zoomt jouw favoriete infomagazine in op één van onze adviesraden.  Tij-dingen sprak met cultuurmedewerker Nele Bouquillon, zij is ook secretaris van de Cultuurraad. 

T-d: Hoe ziet die toekomst er dan uit?
Nele Bouquillon:
“De nadruk van de nieuwe cultuurraad is en blijft: advies geven. Cultuur is veel breder dan beeldende kunsten. Daarom zoeken we ook geïnteresseerden of mensen die actief zijn in andere cultuurkringen. Daarnaast verliezen we het verenigingsleven niet uit het oog. Wat leeft er bij hen? Via het Cultuur Forum Koksijde doe je zelf voorstellen of reageer je op beleidsintenties. We willen de participatie van onze inwoners vergroten. Die betrokkenheid is heel belangrijk in het Cultuur Forum: er is een Kerngroep, een Netwerk voor Adviesverleners en het algemeen Cultuur Forum waarbij de vertegenwoordigers van de socioculturele verenigingen aanwezig zijn.”

Word vandaag nog lid van Cultuur Forum Koksijde

Ben je een creatieve duizendpoot? Ken je veel mensen in het verenigingsleven? Wil je mee je schouders zetten onder deze vernieuwde adviesraad? Mail naar cultuur@koksijde.be en zeg waarom je kandidaat bent en voor welke groep.

We zoeken leden van alle leeftijden 

T-d: Heb je meer info over die drie verschillende groepen?
Nele:
“De Kerngroep houdt zich bezig met het dagelijks bestuur. Zij verlenen advies aan Lokaal Bestuur Koksijde en blijven in nauw contact met de socioculturele verenigingen. Zo houden ze de vinger aan de pols. De Kerngroep krijgt steun van het Netwerk van Adviesverleners. Hier vind je mensen met een grote interesse of deskundigheid in een bepaald cultureel aspect. Het netwerk assisteert de Kerngroep bij de formulering van een beleidsadvies. Zij kunnen ook uitgenodigd worden op een vergadering van de Kerngroep om dat advies toe te lichten. Het algemeen Cultuur Forum bestaat uit de vertegenwoordigers van de Koksijdse socioculturele verenigingen.”

T-d: Zijn er veel vergaderingen?
Nele:
“Er vinden elk jaar twee algemene vergaderingen plaats voor het Netwerk van Adviesverleners en het algemeen Cultuur Forum. Deze thematische vergaderingen zijn er om in te spelen op de noden en vragen van het verenigingsleven of op cultureel vlak. Op deze vergaderingen is iedereen welkom. Je moet geen lid zijn van het Cultuur Forum. Spreekt het onderwerp je aan? Dan mag je, met alle medegeïnteresseerden uit diezelfde vereniging, langskomen. Ook als je niet in een vereniging zit, ben je welkom. De Kerngroep komt tweemaandelijks samen en, naast adviezen, formuleren ze zelf voorstellen voor het beleid – op basis van wat er leeft in onze gemeente. De Kerngroep bereidt de algemene vergadering voor door te luisteren naar de verenigingen.”

T-d: Is er een jarenlang engagement vereist zoals dit vroeger het geval was?
Nele:
“Nee, we werken met een laagdrempelig lidmaatschap. Geïnteresseerden moeten niet wachten op de start van een nieuw werkjaar. Je bepaalt zelf in welke mate je je engageert. We vertegenwoordigen alle Koksijdenaars en zoeken leden uit alle leeftijdsgroepen.”

Interesse? Contacteer Nele: 058 53 2103