Met verslagenheid vernamen we het overlijden van eregemeenteraadslid Bernard Lust.

Op 14 september 2009 kreeg hij die titel voor zijn verdienste in de Koksijdse gemeentepolitiek. Van 1995 tot en met 2006 zetelde Bernard in de gemeenteraad. Daarnaast was hij ook jarenlang (1959-1994) directeur van de dienst Toerisme. Een belangrijke functie in een kustgemeente.

Bernard was heel geëngageerd. Hij was voorzitter van de kerkfabriek van de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk, voorzitter en bestuurslid van ziekenzorg CM in Koksijde en hij was ook nog eens lid van de algemene vergadering van Hotelschool Ter Duinen. We blijven Bernard herinneren als een actief lid van onze gemeenschap, een man met het hart op de juiste plaats.

eregemeenteraadslid Bernard Lust

Uitbouw van de dienst Toerisme

Samen met Bert Bijnens vormde toeristisch directeur Bernard Lust een onafscheidelijk duo voor de uitbouw van de gemeentelijke toeristische diensten. Als één van de eerste toeristische gemeenten uit de streek bracht Koksijde heel wat publicaties uit om actieve vakantiebeleving te promoten. Heel wat wandel – en fietspaden werden uitgestippeld en veel van deze fiets- en wandelpaden werden zelfs door Westtoer overgenomen.

Bernard droeg stiptheid hoog in het vaandel. Bij de organisatie van plechtigheden of feestelijkheden werden alle draaiboeken tot in de puntjes doorgenomen en meestal liep alles, met vooral oog voor de etiquette, zoals voorzien.

Geëngageerd

Binnen de gemeente was Bernard Lust ook voorzitter van de Vriendenkring. Binnen de vriendenkring werden heel wat plezante zaken op getouw gezet. Zo was de jaarlijkse tweedaagse uitstap naar de Ardennen een voltreffer en werd op sportief gebied heel wat afgelachen… de ploeg werd zelfs gesponsord door Cercle Brugge.

Politieke carrière

Na zijn carrière als directeur van de toeristische dienst van de gemeente Koksijde trok Bernard Lust in 1994 zijn politieke schoenen aan en trad toe tot de CVP, nu CD&V, van Burgemeester Henri Dewulf. Als bestuurslid van de CD&V werd hij op 15 maart 1998 plaatselijk voorzitter. Een functie die hij op 21 november 2004 overliet aan Albert Serpieters. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 werd Bernard Lust rechtstreeks verkozen tot raadslid. Ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 kon hij een zitje in de raad bemachtigen. Als CD&V-er zette Bernard Lust zich in voor de plaatselijke middenstand en volgde uiteraard met argusogen de toeristische ontwikkeling van de gemeente. Vele jaren was hij ook voorzitter van de Ziekenzorg Koksijde.