Ter hoogte van de Bettystraat, in de duinen tussen Koksijde en Sint-André, ligt het Duinenhuis. Sinds 2005 is dit gebouw eigendom van gemeente Koksijde. Momenteel werken de diensten Archief, Cultuur en Erfgoed en Milieu en Duurzame Ontwikkeling aan een tentoonstelling over de geschiedenis van het Duinenhuis.

Weesmeisjes en patiënten uit de psychiatrie

Het idee om een home te bouwen in dit natuurgebied ontstond in Antwerpen in 1937. De Zusters van de Werken van Maria Middelares hadden in Antwerpen een tehuis voor de opvang van weesmeisjes en meisjes met problemen. In 1937 zochten ze een buitenverblijf en kochten een stuk grond van 1000 m² in de Schipgatduinen. In het voorjaar van 1938 begon de bouw van het tehuis en in de zomers van 1938, 1939 en 1940 kwamen meisjes op vakantie. In de zomer was enkel de gelijkvloerse verdieping klaar, toch kwamen er al 40 meisjes op vakantie. Daarna werd het gebouw afgewerkt en in de zomers van 1939 en 1940 verbleven er meer meisjes op vakantie.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbood de Duitse bezetter de toegang tot dit spergebied achter de Atlantikwall. Vakanties waren niet meer mogelijk.

Na de oorlog herstelden de zusters hun huis in de duinen en gebruikten het als vakantiewoning tot het in 1967 werd verkocht aan de Zusters van Liefde uit Gent. Zij gebruikten het ook als vakantiehuis voor patiënten en begeleiders uit verschillende psychiatrische inrichtingen en scholen. In 2005 kreeg het pand een nieuwe eigenaar: de gemeente Koksijde. Na een grondige renovatie richtte de gemeente het in als centrum voor natuureducatie en werd er in 2014 op het dak een telescoop opgesteld voor de Sterrenjutters, de plaatselijke sterrenwacht.

Alle wegen leiden naar Montluçon

De archivaris van het aartsbisdom Mechelen liet weten dat de zusters uit Antwerpen een uitgebreid archief bijhielden. Maar doordat deze zusters een deelgemeenschap waren van de Franse Soeurs Oblates du Coeur de Jésus bevond dit archief zich niet meer in België, maar in Frankrijk. De Franse zusters nodigden Koksijde uit om foto’s, dagboeken en memoralia van de Antwerpse zusters en het Duinenhuis in te kijken. Deze bevonden zich in het archief, in Montluçon. 

Begin oktober trok een team uit Koksijde, gewapend met scanners, laptops en camera’s, naar het middeleeuws stadje Montluçon in het hart van de Auvergne. Op 700 kilometer van het Duinenhuis trokken ze meer dan 1.000 foto’s en scanden 200 documenten en 160 foto's.

Patiënten en hun begeleiders op bezoek

Vanaf 1967 werd het Duinenhuis eigendom van de Gentse Zusters van Liefde. Deze zusters ontplooiden activiteiten in de psychiatrie, de zieken- en ouderenzorg, het onderwijs en de gehandicaptenzorg. Vanuit dit netwerk van instellingen kwamen veel patiënten op vakantie in het Duinenhuis tot 2005. Om hierover informatie te verzamelen, organiseerde de gemeentelijke diensten een terugkomnamiddag in het Duinenhuis. Op 13 oktober kwamen een tiental begeleiders van Caritas uit Melle samen om herinneringen op te halen aan hun vakanties in de jaren ’70, ’80 en ‘90. Een mooie gelegenheid om foto’s en verhalen te verzamelen die de geschiedenis van het huis illustreren.

Bezoek Montluçon

De tentoonstelling over de geschiedenis van het duinenhuis is in volle voorbereiding. De bedoeling is dat die klaar is tegen Open Monumentendag 2022.