Over een groot project zoals de reconversie van de militaire basis (ca. 450 hectare) vloeide het voorbije decennium al heel wat inkt.

Het masterplan (2015) is vandaag de basis voor het strategisch project: onderzoeken aan de hand van ontwerpen. Samen met West-Vlaanderen en Veurne onderzoekt dat masterplan (BUUR, 2015) wat de mogelijkheden, kwaliteiten en uitdagingen zijn voor De Nieuwe Basis. Ontwerpers onderzochten de mogelijke invullingen voor het plangebied.

Visualisaties

Er zijn talloze kansen, maar er zijn ook veel voorwaarden zoals de bescherming van natuur of de toekomstige leefbaarheid van de aanwezige (landbouw)functies. Er is niet alleen een masterplan, maar tijdens de ontwerpoefening ontstonden ook visualisaties van verschillende zones. Zo krijg je een mogelijk beeld van de toekomst. Deze beelden kwamen al aan bod tijdens de publieke raadpleging.

Het open landschap is het speerpunt van dit gebied. Op het vlak van natuur, landbouw, recreatie en water zijn er veel uitdagingen en doelen. Om alles een volwaardige plaats te geven, volgt een nieuwe ontwerpoefening Open Ruimte die focust op de realisatie van die nieuwe functies van De Nieuwe Basis.

Thema's nieuwe ontwerpoefening

  • natuurontwikkeling (onthaalinfrastructuur) en duinpolderovergang: focus op duinen en waterloop het Langgeleed  
  • weidse polderzichten behouden: landbouw en natuur gaan hand in hand
  • sporten in openlucht (skaten, basket, fietsen) én de toekomst van de Duinencross
  • bereikbaarheid van de landbouwpercelen
  • landschappelijke afsluiting van het recreatief vliegveld: primeur aan onze kust
  • inrichting van een fietssnelweg en groene as Koksijde-Veurne
  • de verbinding met het station van Koksijde
  • intergemeentelijk containerpark langs de N8
  • bedrijventerrein met aandacht voor hernieuwbare energie en een wetenschapspark
  • betaalbaar wonen: niet op de terreinen van de vroegere basis, maar dankzij de verhuis van Milieupark en Technische diensten komt er ruimte vrij aan de noordzijde

In deze omgeving tussen duinen en polder is er nood aan behoud en versterking van de aanwezige natuur- en landbouwwaarden, vooral de duinpolderovergang. Bovendien focust het project op de ecologische verbinding met de Noordduinen en Belvédèreduinen en de waterhuishouding van het Langgeleed. Om Koksijde met Veurne te verbinden voor fietsers stelt het project een fietssnelweg voor. Deze groene as kan een ecologische stapsteen zijn om de natuurgehelen met elkaar te verbinden.

Maquette en boekje

Tijdens deze evenwichtsoefening komen verschillende (toekomstige) gebruikers en actoren aan bod. Een multidisciplinair ontwerpteam van experten (landschap en beleving van de publieke ruimte) gaat aan de slag. Er volgen ook nieuwe visualisaties en een maquette. Tijdens het najaar verschijnt een boekje waarin alles wordt gebundeld.