We maken de oefening om een vraag vorm te geven en te onderzoeken op een bepaalde locatie.

Zo'n ontwerpoefening neemt verschillende vormen aan: een ontwerpweek of driedaagse, een masterplan-studie door een ontwerpbureau of een workshop met burgers of een combinatie.

  • Wat gaat vooraf? Een deskundige analyse met kaarten en een publieksbevraging aan de hand van tafelgesprekken, enquête, inspraakformulier, enz.
  • Wie ontwerpt? Experten en (landschaps)architecten gaan aan de slag. Tussenin volgen terugkoppelingsmomenten met het publiek.
  • Welke resultaten? Er worden visualisaties, maquettes, schema’s, perspectieven, collages, 3D-beelden, (master)plannen, zooms, detailtekeningen, dwarsprofielen en schetsen gemaakt.
  • Het vervolg? Er volgt een eindpresentatie die (tijdelijk) beschikbaar is, bv. infopanelen en een maquette, een webinar of digitale presentatie. Deze oefening bepaalt het verdere verloop en de opmaak van een bestemmingsplan of uitvoeringsnota.
  • Blijf op de hoogte: www.denieuwebasis.be – contact: info@denieuwebasis.be