Eind 2019 vonden twee ontwerpweken plaats in het kader van Leefbaar Koksijde-Dorp waarbij een ontwerpteam van externe deskundigen en medewerkers van de gemeente Koksijde, provincie West-Vlaanderen en departement Omgeving van de Vlaamse Overheid, vijf dagen de omgeving van het sportpark en de Sint-Pieterskerk onder de loep namen.

Voorafgaand aan deze twee ontwerpweken waren er bevragingen aan inwoners en tweedeverblijvers over hoe ze Koksijde-Dorp beleven. De input van deze tafelgesprekken speelde een grote rol in de  ontwerpen van de twee gebieden.

Ontwerpweek 1: naar een levendig Dorpspark (oktober 2019)

De eerste ontwerpweek was in oktober 2019. Het ontwerpteam toverde (vanop de tekentafel) de omgeving van het sportpark in Koksijde-Dorp om naar een levendig dorpspark. Deze ontwerpweek kaderde binnen T.OP Kustzone, het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma voor de kust van het Departement Omgeving en Provincie West-Vlaanderen.Door de centrale ligging in het dorp is het projectgebied een geschikte en unieke plek voor kernversterking. Dat doe je door functies op een doordachte manier te ordenen, activiteiten te bundelen en rekening te houden met bereikbaarheid, duurzaamheid en multifunctionaliteit. Zo komt er ruimte vrij voor sport, ontmoeten en betaalbaar wonen. In de noordelijke zone vertrekt, vanuit de Zeelaan, een centrale wandel- en fietspromenade die de sportfuncties met elkaar verbindt. Ook tennis en padel, een sporthal voor vloersporten, het voetbalveld en een nieuw zwembad komen onder één dak terecht. Op het centraal publiek plein van 5.300 m², met aansluitend een overdekte multifunctionele hal, ontmoeten inwoners en bezoekers elkaar en vinden er evenementen plaats. Daarnaast zetten we in op wonen voor jong en oud. In de zuidelijke rand komt er een gemengd aanbod van 53 woningen en appartementen. Wonen in combinatie met publieke functies zoals woonhuis Nieko, een coworkinglocatie en een ontmoetingsplek voor ouderen. Op de brandweersite staan 16 wooneenheden gepland. Plus een ondergrondse parking met 90 parkeerplaatsen, toegankelijk vanuit de Houtsaegerlaan. Na een eerste terugkoppeling met de bevolking werden de plannen verder verfijnd en opnieuw voorgesteld. De maquette en de beelden van dit ontwerp waren te zien in het gemeentehuis.

Ontwerpweek 2: omgeving Sint-Pieterskerk, wonen tussen kerk en polder (november 2019)

De tweede ontwerpweek vond plaats tijdens de voorlaatste week van november 2019. Het ontwerpteam ging aan de slag met de omgeving van de Sint-Pieterkerk in Koksijde-Dorp. Deze ontwerpweek kaderde in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor de reconversie van de Militaire Basis Koksijde.In dit proces komen er (misschien) tot 245 bijkomende betaalbare woongelegenheden op een unieke locatie, tussen de duinpolderovergang en de dorpskern van Koksijde. Door groene assen en beken door te trekken, integreren de plannen het polderlandschap opnieuw bij de bebouwing van Koksijde-Dorp. Ook de centrale ligging van de begraafplaats garandeert de openheid richting polderlandschap. Het ontwerp voorziet een aantrekkelijke nieuwe woonomgeving: in twee delen aan twee kanten van de begraafplaats, met elkaar verbonden door een paar pleintjes. De kleinschaligheid en de gezelligheid van het dorp blijven zo bewaard en als troeven uitgespeeld. Er moeten geen nieuwe wegen komen om de woningen te bereiken. Het plein nabij ’t Oud Schooltje wordt uitgebreid tot een publieke plek die zich uitstrekt tot aan de huidige scoutslokalen. Er is ruimte voor extra publieke functies die het dorpsleven levendig maken. Een mix van verschillende woontypes, trage verbindingen en publieke functies zorgt voor een toekomstige duurzame wijk. In de ruime omgeving kan er bijvoorbeeld een kinderboerderij, pluktuin of een blotevoetenpad komen. Na een eerste 4terugkoppeling met de bevolking werden de plannen verder verfijnd. Op vrijdag 29 november werd het definitief ontwerp voorgesteld aan de bevolking. Ook deze maquettes en beelden waren te zien in het gemeentehuis.