Dit loket is een online toepassing om op te zoeken waar iemand begraven ligt in Koksijde. Je zoekt via de computer of je smartphone (via ingave url of door het inscannen van de QR-code op het infobord aan de begraafplaats).

Hoe werkt het?

Via vijf criteria verfijn je je zoekopdracht: (deel van de) naam, naam en voornaam, geboortedatum, overlijdensdatum en ligging.

Als resultaat krijg je de gegevens van de overledene, de ligging van het graf en zelfs een foto.

Ook het funerair erfgoed, de viersterrengraven, staan in het loket en zijn opvraagbaar.
Tip:  je kan op iedere gemeentelijke begraafplaats een virtuele erfgoedwandeling maken.