Tijdens het interbellum verschenen de eerste appartementsgebouwen in Koksijde. In de Zeelaan, op de hoek met de Panoramalaan, zien we zo’n modernistisch appartementsblok, een voor vele mensen herkenbaar gebouw.

Résidence du Blekker

Architecten Charles Schaessens en Paul Devroye lieten dit pand optrekken in 1935. Rechts op de afbeelding staat de Hoge Blekkermolen, eveneens gebouwd naar plannen van architect Schaessens. In 1940 zat een afdeling van het Belgisch leger verschanst in de molen. Dit bouwwerk kende geen lang leven. Tijdens WO II werd deze molen gebombardeerd en later volledig gesloopt.

Résidence du Blekker is symmetrisch opgebouwd. De ingang ligt onder een afgeronde betonnen luifel met daarachter het imposante trappenhuis, dat anno 2021 nog steeds volledig authentiek is. De raampartij die de trappenhal verlicht, is beeldbepalend. Andere modernistische kenmerken zijn de hoekramen, de ronde vensters of oculi, en het platte dak. Typisch voor deze tijd is ook het gebruik van smalle bakstenen.

Kan je iets vertellen over deze foto of heb je zelf leuke foto’s genomen in Koksijde, Oostduinkerke of Wulpen die ouder zijn dan 20 jaar? Contacteer de beeldbank via 058 53 37 62 of caroline.vandenberghe@koksijde.be.

Zo ziet de plaats er vandaag uit. 

Toemaatje

Stille getuige uit de Eerste Wereldoorlog

Villa Mariette Henriette (nu Suzanne) ligt in de Leopold II-laan 118 en is tot op vandaag nagenoeg ongewijzigd. Deze cottagestijl is een Belgische interpretatie van de Engelse cottagestijl, erg in trek aan het begin van de twintigste eeuw. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam de Franse generaal Hély d'Oissel hier eten. Zijn commandopost bevond zich in de villa naast Villa Mariette Henriette (Oostlaan).

Generaal Hély d'Oissel was de bevelhebber van de Franse troepen: de brigade van de marinefuseliers van admiraal Ronarc’h, het eerste en het vierde Zoeavenregiment onder kolonel Ancel en een infanterieregiment onder kolonel Carnot, de zoon van voormalig Frans president Sadi Carnot.

Vandaag

Villa Suzanne - zoals dit statig huis nu noemt - heeft de tand des tijds goed doorstaan. De omgeving heeft een gedaanteverwisseling ondergaan, maar het huis zelf lijkt weggeplukt te zijn uit een periode van meer dan honderd jaar geleden.


Leopold II-laan 118, villa Suzanne

Onroerenderfgoedgemeente

Koksijde voert sinds een tweetal decennia een sterk uitgebouwd onroerenderfgoedbeleid. De bekroning hiervan was de erkenning als onroerenderfgoedgemeente door de Vlaamse overheid, als eerste gemeente in Vlaanderen. Daarmee onderschrijft de Vlaamse overheid hiermee het gevoerde lokale beleid, en draagt daarom ook enkele van bevoegdheden over aan Lokaal Bestuur Koksijde. De opmaak van een eigen inventaris is hierbij een belangrijk instrument. De hoogste categorie van deze inventaris komt in aanmerking voor een gemeentelijke restauratiepremie. Via Koksijde Verbeeldt en in het gemeentearchief vind je oude afbeeldingen van de zogenaamde viersterrenwoningen, de woningen uit de hoogste categorie van de gemeentelijke inventaris. Zo zien we dat er nog heel wat pareltjes de tand des tijds hebben doorstaan. Info: onroerenderfgoed@koksijde.be – 058 53 21 05.

Restauratiepremie

Enkele jaren terug beslisten de eigenaars gezamenlijk om een gemeentelijke restauratiepremie aan te vragen voor de omgevingsaanleg. In gezamenlijk overleg met de gemeentelijke erfgoedconsulenten werd er gekozen voor een verharding die qua kleur en materiaal sterk aanleunt bij de originele verharding. In het patroon van deze verharding keert de curve van de luifel boven de ingang terug. Het eindresultaat mag er zeker zijn!