Op de zwart-witfoto, genomen net na de Tweede Wereldoorleg, herken je het kruispunt van de Lejeunelaan en de Hertstraat.

Smalle Lejeunelaan

Deze foto, uit 1946, toont het kruispunt van de Lejeunelaan en de Hertstraat in Koksijde-Bad. Rechts zien we een deel van de koppelvilla Nos Loisirs en Jacques André. Deze twee imposante en beeldbepalende cottages dateren uit het vroege begin van de 20e eeuw. Daarachter, aan de overkant van de Hertstraat, staat villa Renanto uit het interbellum. Architect Albert Lust maakte het ontwerp. Deze villa’s behoren alle drie tot de hoogste categorie van de gemeentelijke inventaris: de viersterrenwoningen.

Bij Nos Loisirs en Jacques André herkennen we de typische cottagestijl aan het gebruik van o.a. loggia’s (open ruimte of galerij, gesteund door zuilen of pilaren – soms voorzien van een borstwering of ballustrade, red.) , portieken en pseudovakwerk. Villa Renanto dateert van wat later en is iets soberder. Het koppel dat wandelt, is het Brusselse echtpaar Mendel. Op deze foto zie je duidelijk hoe smal deze straat toen was in vergelijking met nu. De Lejeunelaan is genoemd naar Léopold Lejeune (1855-1928), stichter van het Quartier Sénégalais.

Gerestaureerd

Vandaag zie je dat de situatie in 80 jaar niet veel is veranderd. De straat is breder, en in de verte zie je een rondpunt. Onlangs werd villa Nos Loisirs gerestaureerd. Een tiental jaren geleden werd een gemeentelijke restauratiepremie toegekend voor villa Renanto, voor de vernieuwing van het schrijnwerk. De inspanningen van deze eigenaars dragen bij tot de bewaring van de erfgoedwaarde van dit mooie stukje van Koksijde-Bad.

Kan je iets vertellen over de bovenste foto? Of heb je zelf leuke foto's genomen in Koksijde, Oostduinkerke of Wulpen die ouder zijn dan 20 jaar? Contacteer de beeldbank via 058 53 37 62 of caroline.vandenberghe@koksijde.be 

Meer weten?

Onroerenderfgoedgemeente

Koksijde voert sinds een tweetal decennia een sterk uitgebouwd onroerenderfgoedbeleid. De bekroning hiervan was de erkenning als onroerenderfgoedgemeente door de Vlaamse overheid, als eerste gemeente in Vlaanderen. Daarmee onderschrijft de Vlaamse overheid hiermee het gevoerde lokale beleid, en draagt daarom ook enkele van bevoegdheden over aan Koksijde. De opmaak van een eigen inventaris is hierbij een belangrijk instrument. De hoogste categorie van deze inventaris komt in aanmerking voor een gemeentelijke restauratiepremie. Via Koksijde Verbeeldt en in het gemeentearchief vind je oude afbeeldingen van de zogenaamde viersterrenwoningen, de woningen uit de hoogste categorie van de gemeentelijke inventaris. Zo zien we dat er nog heel wat pareltjes de tand des tijds hebben doorstaan. Info: onroerenderfgoed@koksijde.be – 058 53 21 05.

Restauratiepremie

Enkele jaren terug beslisten de eigenaars gezamenlijk om een gemeentelijke restauratiepremie aan te vragen voor de omgevingsaanleg. In gezamenlijk overleg met de gemeentelijke erfgoedconsulenten werd er gekozen voor een verharding die qua kleur en materiaal sterk aanleunt bij de originele verharding. In het patroon van deze verharding keert de curve van de luifel boven de ingang terug. Het eindresultaat mag er zeker zijn!