Architect Eugène Descamps ontwierp de villa Mon Foyer in 1911.

Zeelaan

De foto dateert uit 1923. De fotograaf stond in de Zeelaan en keek naar de duinpan waar nu het Theaterplein is, voor het gemeentehuis. In deze periode werd tijdens de zomermaanden een kiosk opgetrokken waar fanfares van heinde en verre optraden. Op de foto is het oude casinogebouw nog niet te zien, omdat de bouw daarvan pas startte in 1928. Links op de foto staat nog een fotograaf (met witte schort). Hij stond klaar om de muzikanten te vereeuwigen op de gevoelige plaat.

Villa Mon Foyer

Links achteraan schittert villa Mon Foyer en die woning staat er nog altijd. Architect Eugène Descamps ontwierp de villa in 1911. Interessant weetje: een nicht van Jef Nys baatte een tijdje Mon Foyer uit als pension. In het Jommekesalbum De Mandoline van Caroline staat de woning afgebeeld.

Door de erfgoedwaarde maakt Mon Foyer deel uit van de hoogste categorie van onze gemeentelijke inventaris. De hoekerker met bekronend torentje, het pseudovakwerk en de ramen met de fijne roedeverdeling vallen op. De oorspronkelijke gele polderbaksteen is intussen overschilderd.

Kan je iets vertellen over de bovenste foto? Of heb je zelf leuke foto's genomen in Koksijde, Oostduinkerke of Wulpen die ouder zijn dan 20 jaar? Contacteer de beeldbank via 058 53 37 62 of caroline.vandenberghe@koksijde.be 

Meer weten?

Onroerenderfgoedgemeente

Koksijde voert sinds een tweetal decennia een sterk uitgebouwd onroerenderfgoedbeleid. De bekroning hiervan was de erkenning als onroerenderfgoedgemeente door de Vlaamse overheid, als eerste gemeente in Vlaanderen. Daarmee onderschrijft de Vlaamse overheid hiermee het gevoerde lokale beleid, en draagt daarom ook enkele van bevoegdheden over aan Koksijde. De opmaak van een eigen inventaris is hierbij een belangrijk instrument. De hoogste categorie van deze inventaris komt in aanmerking voor een gemeentelijke restauratiepremie. Via Koksijde Verbeeldt en in het gemeentearchief vind je oude afbeeldingen van de zogenaamde viersterrenwoningen, de woningen uit de hoogste categorie van de gemeentelijke inventaris. Zo zien we dat er nog heel wat pareltjes de tand des tijds hebben doorstaan. Info: onroerenderfgoed@koksijde.be – 058 53 21 05.

Restauratiepremie

Enkele jaren terug beslisten de eigenaars gezamenlijk om een gemeentelijke restauratiepremie aan te vragen voor de omgevingsaanleg. In gezamenlijk overleg met de gemeentelijke erfgoedconsulenten werd er gekozen voor een verharding die qua kleur en materiaal sterk aanleunt bij de originele verharding. In het patroon van deze verharding keert de curve van de luifel boven de ingang terug. Het eindresultaat mag er zeker zijn!