Op de zwart-witfoto (jaren 1950) zie je de Strandlaan in Sint-Idesbald. Het opvallende hoekgebouw links is Résidence La Galiote, een pand in modernistische stijl uit de jaren 1930

La Galiote

Architect Philibert Vanmarke uit De Panne zorgde voor het ontwerp. Typisch modernistische kenmerken zijn het gebruik van beton, het platte dak, de nadruk op het horizontale en het gebruik van ronde vensters of oculi. Ook de betonnen schijven op de afgeronde hoektoren vallen op, ze geven het pand een decoratief aspect. Vandaar dat het hier niet gaat over de strikt modernistische stijl, maar wel om een populaire variant. De typische gele polderbaksteen wijkt af van de volledig in beton opgetrokken modernistische gebouwen

Paul Delvaux

Tijdens het interbellum ontstonden de eerste appartementsgebouwen in Koksijde, Résidence La Galiote is er één van. Weetje: Paul Delvaux schilderde vaak onder de luifel aan deze hoek (Henri Christiaenlaan-Strandlaan). Vandaag zie je dat de benedenverdieping is aangepast. De grandeur van het pand is nog steeds aanwezig en werd sterker dankzij de geslaagde restauratie in 2021. Het deel in de Henri Christiaenlaan wordt dit jaar gerestaureerd.

Gerestaureerd

Résidence La Galiote maakt deel uit van de hoogste categorie van de gemeentelijke inventaris voor waardevol niet-beschermd bouwkundig erfgoed. Deze restauratie kwam in aanmerking voor de gemeentelijke restauratiepremie. Zo zorgden verschillende eigenaars ervoor dat het indrukwekkende hoekpand bewaard blijft voor de volgende generaties.

Kan je iets vertellen over de bovenste foto? Of heb je zelf leuke foto's genomen in Koksijde, Oostduinkerke of Wulpen die ouder zijn dan 20 jaar? Contacteer de beeldbank via 058 53 37 62 of caroline.vandenberghe@koksijde.be 

Meer weten?

Onroerenderfgoedgemeente

Koksijde voert sinds een tweetal decennia een sterk uitgebouwd onroerenderfgoedbeleid. De bekroning hiervan was de erkenning als onroerenderfgoedgemeente door de Vlaamse overheid, als eerste gemeente in Vlaanderen. Daarmee onderschrijft de Vlaamse overheid hiermee het gevoerde lokale beleid, en draagt daarom ook enkele van bevoegdheden over aan Koksijde. De opmaak van een eigen inventaris is hierbij een belangrijk instrument. De hoogste categorie van deze inventaris komt in aanmerking voor een gemeentelijke restauratiepremie. Via Koksijde Verbeeldt en in het gemeentearchief vind je oude afbeeldingen van de zogenaamde viersterrenwoningen, de woningen uit de hoogste categorie van de gemeentelijke inventaris. Zo zien we dat er nog heel wat pareltjes de tand des tijds hebben doorstaan. Info: onroerenderfgoed@koksijde.be – 058 53 21 05.

Restauratiepremie

Enkele jaren terug beslisten de eigenaars gezamenlijk om een gemeentelijke restauratiepremie aan te vragen voor de omgevingsaanleg. In gezamenlijk overleg met de gemeentelijke erfgoedconsulenten werd er gekozen voor een verharding die qua kleur en materiaal sterk aanleunt bij de originele verharding. In het patroon van deze verharding keert de curve van de luifel boven de ingang terug. Het eindresultaat mag er zeker zijn!