Op de oorspronkelijke foto zie je het toenmalige Home Sacré Coeur. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was daar een burgerlijk hospitaal gevestigd.

Home Sacré Coeur

Toen was het gebouw nog eigendom van architect Albert Nazy, die van 1910 tot 1940 in Sint-Idesbald woonde.  Alleen besmettelijke ziektes zoals tbc, tyfus en de Spaanse griep werden behandeld. De Gezondheidsdienst van het Ministerie van Binnenlandse zaken beheerde dit ziekenhuis. Mei 1917 luidde het begin in van dagelijkse granaten- en bommenregens in de buurt waardoor het hospitaal verhuisde naar het Doorntje in Leisele. De Zusters van Liefde verzorgden ongeveer 75.000 landgenoten uit onbezet België in Sint-Idesbald.

Later kochten de Zusters van Barmhartigheid van Ronse het gebouw en fungeerde het als vakantiekolonie. In 1967 werd het gebouw door de zusters verkocht aan handelaars. Op 29 maart 1988 werd Top Vakantie (de voormalige AEP, Aide aux Enfants des Prisonniers de Guerre) de nieuwe eigenaar. Zij gebruiken het nog altijd als locatie voor jongerenvakanties.

Home Emmaüs

Anno 2022 zijn er verschillende aanpassingen gebeurd, o.a. om te voldoen aan de normen rond brandveiligheid. Door de historische waarde van dit gebouw werd Home Emmaüs toegevoegd aan de lijst met viersterrenwoningen. Want de erfgoedwaarde van een gebouw wordt ook bepaald door het verleden en wie de vorige eigenaars waren.

Kan je iets vertellen over de bovenste foto? Of heb je zelf leuke foto's genomen in Koksijde, Oostduinkerke of Wulpen die ouder zijn dan 20 jaar? Contacteer de beeldbank via 058 53 37 62 of caroline.vandenberghe@koksijde.be 

Meer weten?

Onroerenderfgoedgemeente

Koksijde voert sinds een tweetal decennia een sterk uitgebouwd onroerenderfgoedbeleid. De bekroning hiervan was de erkenning als onroerenderfgoedgemeente door de Vlaamse overheid, als eerste gemeente in Vlaanderen. Daarmee onderschrijft de Vlaamse overheid hiermee het gevoerde lokale beleid, en draagt daarom ook enkele van bevoegdheden over aan Koksijde. De opmaak van een eigen inventaris is hierbij een belangrijk instrument. De hoogste categorie van deze inventaris komt in aanmerking voor een gemeentelijke restauratiepremie. Via Koksijde Verbeeldt en in het gemeentearchief vind je oude afbeeldingen van de zogenaamde viersterrenwoningen, de woningen uit de hoogste categorie van de gemeentelijke inventaris. Zo zien we dat er nog heel wat pareltjes de tand des tijds hebben doorstaan. Info: onroerenderfgoed@koksijde.be – 058 53 21 05.

Restauratiepremie

Enkele jaren terug beslisten de eigenaars gezamenlijk om een gemeentelijke restauratiepremie aan te vragen voor de omgevingsaanleg. In gezamenlijk overleg met de gemeentelijke erfgoedconsulenten werd er gekozen voor een verharding die qua kleur en materiaal sterk aanleunt bij de originele verharding. In het patroon van deze verharding keert de curve van de luifel boven de ingang terug. Het eindresultaat mag er zeker zijn!