Op de zwart-witfoto, genomen begin jaren 70, herken je de Dorpsplaats in Wulpen.

Gasthof Bethania Dorpsplaats (Wulpen)

Centraal op de foto zie je Gasthof Bethania. In de tweede helft van de 13e eeuw werd het toenmalige Gasthuis Bethania gesticht door een edelman: Gerbertus. Toen kregen arme mensen en reizigers hier onderdak. Later evolueerde het gasthuis tot een Augustinessenklooster. Door oorlogen en onrust in de 16e eeuw veranderde het Gasthuis in een ruïne. De hoeve werd heropgebouwd in de 17e eeuw en kreeg de huidige naam: Gasthof. Het werd opnieuw een toevluchtsoord voor reizigers en arme mensen. Tijdens de Franse Revolutie werd het Gasthof als kerkelijk goed verkocht. De molen van het Gasthof werd, evenals de toren van de Sint-Willibrorduskerk, vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Van toevluchtsoord tot vakantiewoning

Het Gasthof doet nu dienst als varkens- en akkerbouwbedrijf en sinds enkele jaren ook als vakantiewoning. De afgelopen jaren kregen de oorspronkelijke gebouwen zwaar te lijden onder stormschade. Van het gedeelte waar nu de vakantiewoning ligt, bleek alleen de waardevolle gevel aan de straatkant stevig genoeg om te bewaren, de rest werd heropgebouwd. Daarbij gebruikte men de originele materialen en werkwijzen, met een prachtig resultaat tot gevolg. Oorspronkelijk is nu nog het linkse gedeelte, gelegen aan de straatkant: hier zien we een ingebouwde traptoren onder een zadeldak, met een houten wenteltrap en een boomstam als spil.

Kan je iets vertellen over de bovenste foto? Of heb je zelf leuke foto's genomen in Koksijde, Oostduinkerke of Wulpen die ouder zijn dan 20 jaar? Contacteer de beeldbank via 058 53 37 62 of caroline.vandenberghe@koksijde.be 

Meer weten?

Onroerenderfgoedgemeente

Koksijde voert sinds een tweetal decennia een sterk uitgebouwd onroerenderfgoedbeleid. De bekroning hiervan was de erkenning als onroerenderfgoedgemeente door de Vlaamse overheid, als eerste gemeente in Vlaanderen. Daarmee onderschrijft de Vlaamse overheid hiermee het gevoerde lokale beleid, en draagt daarom ook enkele van bevoegdheden over aan Koksijde. De opmaak van een eigen inventaris is hierbij een belangrijk instrument. De hoogste categorie van deze inventaris komt in aanmerking voor een gemeentelijke restauratiepremie. Via Koksijde Verbeeldt en in het gemeentearchief vind je oude afbeeldingen van de zogenaamde viersterrenwoningen, de woningen uit de hoogste categorie van de gemeentelijke inventaris. Zo zien we dat er nog heel wat pareltjes de tand des tijds hebben doorstaan. Info: onroerenderfgoed@koksijde.be – 058 53 21 05.

Restauratiepremie

Enkele jaren terug beslisten de eigenaars gezamenlijk om een gemeentelijke restauratiepremie aan te vragen voor de omgevingsaanleg. In gezamenlijk overleg met de gemeentelijke erfgoedconsulenten werd er gekozen voor een verharding die qua kleur en materiaal sterk aanleunt bij de originele verharding. In het patroon van deze verharding keert de curve van de luifel boven de ingang terug. Het eindresultaat mag er zeker zijn!