Op de zwart-witfoto uit 1952 zie je de Vlaanderenstraat.

Vlaanderenstraat

Rechts staan vijf woningen met een hoge erfgoedwaarde: Les Liserons, Les Graminées, Les Pâquerettes, Les Eglantines en Les Muguets. Deze woningen maken deel uit van de hoogste categorie van de gemeentelijke inventaris. In de verte ook nog villa Mon Foyer, de grote villa in cottagestijl, bekroond met een torentje. Ook dit pand is een viersterrenwoning.

Aanleg straten

Vlak na de Tweede Wereldoorlog werden de straten aangelegd. Eerder gebruikte men asfalt gemaakt van zand en olie, een Amerikaans procedé dat tijdens de oorlog werd ontwikkeld voor een snelle aanleg. Het zogenaamde wetsand werd aangemaakt in de Kerkepanne- en de Schipgatduinen. Links op de foto zien je de sporen waarop men het materiaal aanvoerde.

Kan je iets vertellen over de bovenste foto? Of heb je zelf leuke foto's genomen in Koksijde, Oostduinkerke of Wulpen die ouder zijn dan 20 jaar? Contacteer de beeldbank via 058 53 37 62 of caroline.vandenberghe@koksijde.be 

Meer weten?

Onroerenderfgoedgemeente

Koksijde voert sinds een tweetal decennia een sterk uitgebouwd onroerenderfgoedbeleid. De bekroning hiervan was de erkenning als onroerenderfgoedgemeente door de Vlaamse overheid, als eerste gemeente in Vlaanderen. Daarmee onderschrijft de Vlaamse overheid hiermee het gevoerde lokale beleid, en draagt daarom ook enkele van bevoegdheden over aan Lokaal Bestuur Koksijde. De opmaak van een eigen inventaris is hierbij een belangrijk instrument. De hoogste categorie van deze inventaris komt in aanmerking voor een gemeentelijke restauratiepremie. Via Koksijde Verbeeldt en in het gemeentearchief vind je oude afbeeldingen van de zogenaamde viersterrenwoningen, de woningen uit de hoogste categorie van de gemeentelijke inventaris. Zo zien we dat er nog heel wat pareltjes de tand des tijds hebben doorstaan. Info: onroerenderfgoed@koksijde.be – 058 53 21 05.

Restauratiepremie

Enkele jaren terug beslisten de eigenaars gezamenlijk om een gemeentelijke restauratiepremie aan te vragen voor de omgevingsaanleg. In gezamenlijk overleg met de gemeentelijke erfgoedconsulenten werd er gekozen voor een verharding die qua kleur en materiaal sterk aanleunt bij de originele verharding. In het patroon van deze verharding keert de curve van de luifel boven de ingang terug. Het eindresultaat mag er zeker zijn!